संविधान दिवस कार्यक्रमको आयोजना गरिएको सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ती